August 03, 2007

"Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku keaibanku"*
~Syukran jiddan...muallimin wa muallimat...ikhwah wa akhawat~
*Qaul Umar Al-Khattab r.a

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails